Danh sách các công ty tại Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Hoàng Quân

Nhà ông Nguyễn Đình Quân, Thôn Dân Quý, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803098363

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành Thảo

Số nhà 33 Đường Xóm Trại, Thôn Quản Xá, Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803096479

Công Ty Cổ Phần Alva 2Hc

Nhà ông Đào Tiến Hải, Tiểu khu 13, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803090614

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Đồng Tiến

Nhà Ông Hoàng Viết Tiến, Tiểu khu 10, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803090364

Công Ty TNHH Tm & Xd Lê Hưng Thịnh

Số nhà 04, ngõ Nghè, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803089753

Công Ty TNHH Hải Oanh Thanh Hóa

Tại nhà Ông Trần Văn Hải, thôn 6, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803089288

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Bùi Gia

Số nhà 01, Ngõ khuỹnh 1, Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803088936

Công Ty Cổ Phần Vina Rattan

Nhà ông Lê Đình Đại, tiểu khu 10, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803088485

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Xuyên Việt Tour

Số nhà 18, đường Kênh Nam, Tiểu khu 2, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803088502

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải - Xây Dựng Nam Anh

Số nhà 13, Đường 05, Thôn Đồng Tâm, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803087925

Công Ty TNHH Nội Thất Rèm Mành Sáu Khanh

Số nhà 01, Đường số 02, Thôn Đồng Tâm, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803087516

Công Ty TNHH Dương Phượng Thanh Hóa

Tại nhà Ông Nguyễn Ánh Dương Thôn Trung Thôn, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803087587

Công Ty TNHH Lê Văn Pháp

Tại nhà ông Lê Văn Pháp, Thôn Vỹ Thôn, Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803087227

Công Ty TNHH Chính Oanh

Tại nhà Ông Vũ Đình Chính, Thôn 1, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803086495

Công Ty TNHH Hòa Phương Tt

nhà ông Trịnh Xuân Sơn, thôn Toán Thọ, Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803085357

Công Ty TNHH Hải Linh Tt

nhà ông Vũ Viết Hải, thôn Toán Thọ, Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803085318

Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Chung Thống

Nhà ông Hà Hữu Chung, thôn Dân Quí, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803084956

Công Ty TNHH MTV Mạ Khay, Máy Cấy Thành Luân

Nhà ông Nguyễn Thành Luân, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803084843

Công Ty TNHH Tài Bốn

Tại nhà Ông Hà Khắc Tài, Thôn Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803084924

Công Ty TNHH Tổng Hợp Thương Mại Cường Thủy

Nhà bà Hoàng Thị Thủy tiểu khu 12, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803084554