Danh sách các công ty tại Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần An Sinh - Khang Nhiên

Khu phố 3, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803022300

Công Ty TNHH Nhựa Thạch Quảng

Lô C09-10, KCN Thạch Quảng, Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803022290

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Thành Công

Thôn Ái Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803021459

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huyên Vệ

Thôn Vọng Thủy, Xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803021427

Công Ty TNHH In Thêu An Hà

Khu phố 6, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803021177

Công Ty TNHH Xd Và Tm Tân Phú Lộc

Thôn Liên Hưng, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803019788

Công Ty TNHH Tmdv Máy Nông Nghiệp Phú Sơn Kt

Khu phố Phú Sơn, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803019354

Công Ty TNHH Duy Tuấn Kt

Khu phố 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803019273

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Tổng Hợp Hoàng Nam

Số nhà 192 Khu 2, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803019065

Công Ty TNHH Kinh Doanh Hùng Luận

khu phố Phố Cát, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803017269

Công Ty TNHH Thương Mại Sugarcane Việt Nam

Thôn Tân Sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803016177

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sinh Thái Thiên Đường Xanh

Khu phố 1, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803014500

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Ý Minh

Thôn Thành Trung, Xã Thành Yên, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803014652

Công Ty TNHH Dvtm Văn Quang

Hoàng Thành, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803014317

Công Ty TNHH Dvtm Tổng Hợp Thanh Sơn

Thôn Minh Sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803013923

Công Ty TNHH Xây Dựng Phát An Hưng

Thôn Hợp Thành, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012704

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thành Hòa

Thôn Thạch An, Xã Thạch Định, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012486

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Sơn

Khu Phố 2, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803011845

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Xây Dựng Nam Tiến

Thôn Minh Sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803011757

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Hà Thanh

Số 187, khu 5, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803010993