Danh sách các công ty tại Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Hoài Dương

Nhà ông Trần Như Dương, Bản Luốc Làu, Xã Mường Mìn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803122175

Công Ty TNHH Vàng Bạc Hùng Định

Nhà bà Lê Thị Hồng khu 4, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803118034

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Wakanda

Nhà ông Trần Xuân Giang, Khu phố 3, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803117351

Công Ty TNHH MTV Phương Du

169Km21 Bản Din, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803112071

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Lâm Tới

Nhà ông Lê Xuân Bằng, xóm 1, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803106085

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Suối Xia

Số 14, Quốc lộ 16 thôn Bản Chanh, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803104779

Công Ty TNHH Vàng Bạc Tuấn Loan Quan Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Loan, Khu 4, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803101111

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trung Tiến Qs

Nhà ông Ninh Văn Ngoan, tiểu khu KM 22, Xã Trung Tiến, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100823

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Cây Lâm Nghiệp Tam Thanh

Nhà ông Lò Văn Nhơi, Bản Phe, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100693

Công Ty TNHH Dược Liệu Pù Khạn

Nhà Ông Lữ Văn Dũng, bản Khạn, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100647

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Tre Luồng Sông Lò

Nhà bà Lê Thị Thủy, tiểu khu Km 22, Xã Trung Tiến, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100492

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Lao Động Quan Sơn

Nhà ông Phạm Bá Nghiệp, bản Na Nghịu, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100502

Công Ty TNHH Du Lịch Bo Cúng

Nhà bà Lương Thị Hải, bản Chanh, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100541

Công Ty TNHH Phát Triển Rừng Bền Vững Quan Sơn

Nhà Ông Hà Văn Huyên, Bản Phe, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100439

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Quan Sơn

Nhà ông Vi Văn Chung, khu phố Hao, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803098483

Công Ty TNHH Xuân Huỳnh Sơn Lư

Nhà ông Lữ Ngọc Huỳnh, khu Păng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803098317

Công Ty TNHH Đào Tạo Truyền Thông Quan Sơn

Nhà bà Phạm Thị Mai, khu 5, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803098282

Công Ty TNHH Giống Cây Lâm Nghiệp Tam Thanh

Nhà Ông Hà Văn Huyên, Bản Phe, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803095193

Công Ty TNHH Nội Thất Tre Luồng Miền Tây

Nhà bà Hà Thị Lan, bản Xuân Thành, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803095034

Công Ty TNHH Sản Xuất Dược Liệu Suối Lóng

Nhà Ông Lương Văn Mắn, Bản Bôn, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803095041