Danh sách các công ty tại Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Đầu Tư Huỳnh Phạm

Nhà ông Phạm Văn Huỳnh, bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803099825

Công Ty TNHH Nhất Hoàng Minh

Tại nhà ông Phạm Bá Nhất, Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803088799

Công Ty TNHH MTV Huệ Nga

SN 121, khu 5, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803083670

Công Ty TNHH Chuyên Giám Sát 6T-2H

Tại nhà ông Lương Văn Hưng, Bản Đồng Tâm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803080359

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dvtm Việt Hùng

Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803076264

Công Ty TNHH Dvtm Hoàng Nguyễn

Bản Phố Mới, Xã Nam Tiến, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803073898

Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Giang

Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803049609

Công Ty TNHH Nội Thất Cao Vinh

Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803044174

Công Ty TNHH Dvtm Và Xây Dựng Ngọc Anh

Bản Pọong, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803042995

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Hoàng

Bản Dôi, Xã Thiên Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803043205

Công Ty TNHH Tre Công Nghiệp Thành Sơn

Bản Sơn Thành, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803035236

Công Ty TNHH Tmdv Trung Hà

Phố Mới, Xã Nam Tiến, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803034056

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hải Thùy

Bản Sại, Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803033239

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dvtm Đức Thành Phát

Sn 62 Khu 1, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803029916

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dv Trung Kiên

SN 108, Khu 4, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803026055

Công Ty TNHH Bamboo Uni Vina

Bản Tà Bán, Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803018618

Công Ty TNHH Sản Xuất & Dvtm Trường Phát

Bản Cang, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803016057

Công Ty TNHH Alchemist

Khu 1, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803015494

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phan Thành

Bản Giá, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803015399

Công Ty TNHH Dược Liệu Công Nghệ Cao Cody Phú Thanh

Bản Uôn, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803015159