Danh sách các công ty tại Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xd Và Tm Lâm Trí Anh

Số nhà 29, khu 3, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803115869

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sơn Thành Linh

Nhà ông Hà Văn Thuận, Bản Thành Yên, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803106825

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Quan Hóa

Nhà ông Phạm Văn Thuyền, Khu Khằm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803101513

Công Ty TNHH Tmdv Sơn Thành

Nhà ông Hà Văn Thuận, bản Thành Yên, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803101055

Công Ty TNHH Vlxd Trường Oanh

Nhà ông Hà Ngọc Trường, bản Sại, Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100414

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đinh Dương

Nhà ông Đinh Văn Dương, bản Thành Yên, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100333

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Gia Lương

Nhà ông Hà Văn Lương, bản Bút Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100372

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chế Biến Lâm Sản Vĩnh Lộc

Nhà ông Phạm Văn Lành, bản Trung Tân, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100397

Công Ty TNHH Linh Tha

Nhà ông Vi Văn Linh, bản Poọng 1, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803100358

Công Ty TNHH Dvtm Hồng Tuấn

Nhà ông Bùi Hồng Tuấn, bản Dôi, Xã Thiên Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803099889

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Lương Giang

Nhà ông Lương Hùng Giang, bản Tai Giác, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803099818

Công Ty TNHH Đầu Tư Huỳnh Phạm

Nhà ông Phạm Văn Huỳnh, bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803099825

Công Ty TNHH Nhất Hoàng Minh

Tại nhà ông Phạm Bá Nhất, Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803088799

Công Ty TNHH MTV Huệ Nga

SN 121, khu 5, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803083670

Công Ty TNHH Chuyên Giám Sát 6T-2H

Tại nhà ông Lương Văn Hưng, Bản Đồng Tâm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803080359

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dvtm Việt Hùng

Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803076264

Công Ty TNHH Dvtm Hoàng Nguyễn

Bản Phố Mới, Xã Nam Tiến, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803073898

Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Giang

Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803049609

Công Ty TNHH Nội Thất Cao Vinh

Bản Chăm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803044174

Công Ty TNHH Dvtm Và Xây Dựng Ngọc Anh

Bản Pọong, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803042995