Danh sách các công ty tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Bình Minh

Số nhà 16 đường Hồ Chí Minh, thôn Minh Liên, Xã Minh Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803124013

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tm Phong Anh

Số 41, Thôn Lương Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803123972

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Minh Trí

Số nhà 49, thôn Minh Lâm, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803123732

Công Ty TNHH Lâm Sản Linh Trang

Nhà ông Phạm Văn Thành Làng Nhỏi, Xã Cao Ngọc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803122520

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Đô Thị Miền Núi

Số nhà 74, đường Hồ Chí Minh, thôn Ba Sĩ, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803121012

DNTN Vàng Bạc Hùng Đức

Số 606 đường Phố Cống, Phố Lê Lợi, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803120146

Công Ty TNHH Minh Khởi

Số nhà 63 Thôn Hạ Mý, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803118348

Công Ty TNHH May Mặc Và Thương Mại Tú Quyên

Số nhà 88 thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803118193

Công Ty TNHH Xd Và Tm Thanh Ngọc

Số nhà 112, phố Trần Phú, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803118203

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Xuân Vĩnh

Nhà bà Lê Thị Lan, Phố Ngọc Minh, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803118274

Công Ty TNHH Dvtm Điện Máy Bình Tâm

Số nhà 323-ĐH.04 Làng Nhỏi, Xã Cao Ngọc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803117249

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hùng Tích

Số nhà 93 ĐH.04, thôn Ngọc Thành, Xã Cao Ngọc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803117312

Công Ty TNHH Aco Cosmetics

Số 598 Đường Phố Cống, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803117263

Công Ty TNHH Tm Lê Hùng

Số nhà 32 thôn Lưu Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803117129

Công Ty TNHH Chính Vượng

Số nhà 289 thôn Thi Mốc, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803116968

Công Ty TNHH Vàng Bạc Kim Long Quỳnh

Số 821 Đường Phố Cống, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803116559

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Mai Anh Ngọc Lạc

Số nhà 15, Thôn Yên Thắng, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803116365

Công Ty TNHH Vận Tải Và May Mặc Hồng Phát

Số nhà 34, Thôn Lộc Tiến, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803115900

Công Ty TNHH Sản Xuất Tmxd Hoàng Gia

Số 178 đường Lê Hoàn, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803113942

Công Ty TNHH Tmdv Tổng Hợp Hà Tập

Nhà Ông Vũ Văn Tập, Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803112498