Danh sách các công ty tại Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Catalan

TDP Đồng Chạ, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803022484

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Tùng Land

Tổ dân phố Dương Đình Huệ, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803020462

Công Ty Cổ Phần Trải Nghiệm Giáo Dục Sinh Thái Apax

Số nhà 88, Tổ dân phố Tân An, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803016730

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Và Đầu Tư Hoa Núi

Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803015712

Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Và Dịch Vụ Thương Mại An Bình

Thôn Phú Xuân, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803015166

Công Ty Cổ Phần Hct

tổ dân phố Đồng Chạ, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803014885

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Khánh

Tổ dân phố Đại Đồng, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803014268

Công Ty TNHH Outside In

Thôn Quý Long, Xã Cẩm Quý, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803013320

Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Châu Anh

Tổ dân phố Đại Đồng, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803013306

Công Ty TNHH Tmdv Và Sản Xuất Hoàng Long

Thôn Phúc Ngán Vải, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012888

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Minh Anh Land

Thôn Cẩm Hoa, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012849

Công Ty TNHH MTV Bằng Vân

Tổ dân phố Đại Quang, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012912

Công Ty TNHH May Xuân Tân

Thôn Eo Lê, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012768

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xd Hải Anh

Tổ dân phố Hòa Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803012905

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải - Thiên Minh

Thôn Quý Trung, Xã Cẩm Quý, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803011997

Công Ty TNHH MTV Đại An Jsc

Thôn Thuần Lương, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803011820

Công Ty TNHH Kiến Trúc Cảnh Quan Pal Việt

Thôn Bắc Sơn, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803010337

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hỗ Trợ Giáo Dục Phúc Tâm An Cẩm Thủy

số 10 phố tân an, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803009677

Công Ty TNHH Dvtm Và Sản Xuất Thuận Thành Phát

Tổ dân phố Dương Đình Huệ, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803009564

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Huyền Tường

Thôn Sống, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803007937