Danh sách các công ty tại Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Liên danh Vinci Construction Grands Projets - OTV

Tổ 10 - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600968960-001

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bắc

Tổ 23, phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600504976

China Metallurgical Group Corporation (MCC)

Phường Cam Giá - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600414779-001

Công ty TNHH tập đoàn công nghệ và thiết bị SONIMA

Xã An Khánh - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600678193-001

Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd.

Xóm Quán vã, xã Đồng Tiến - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600583181-001

Công ty thi công cơ giới xây dựng

Số 195, đường Bến Tượng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600363387

Chi nhánh công ty cổ phần khí cụ điện I

Số 139, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 0500447942-006

Trạm kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Nguyên

Tổ 38, Phường Phan Đình Phùng. - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600349833-018

Trạm kinh doanh thuỷ sản

Tổ 25, phường Phan đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600349833-012

Trạm giống lúa Tân Kim

- Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600349833-013

Khách sạn Phương Đông

Tổ 21, phường Phan Đình Phùng. - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600125512-007

Lâm trường Đồng Hỷ

Thị trấn Chùa Hang - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600308611-003

Nhà máy luyện thép Sông Công

Đường cách mạng tháng 10 - khu công nghiệp Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600273126-001

Chi nhánh công ty khoáng sản Bắc Kạn

Số 332/1, đường Bắc Kạn - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4700119738-002

Chi nhánh công ty xây lắp và vật tư xây dựng 6

Tổ 17, đường quốc lộ III - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100102213-002

Xí Nghiệp Tấm Lợp

Phường Cam Giá - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600275081-003

Trại cá Hoà Sơn

Hương Sơn - Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600102089-015

Xí nghiệp ươm tơ xuất khẩu

Số 653 - đường Lương Ngọc Quyến - phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600100148-001

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phương Nam

Tổ 1 - phường Đồng Quang - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600282836

Xí nghiệp cơ điện

Phường Cam Giá - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600275081-002