Danh sách các công ty tại Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Công Ty TNHH Đức Ánh Motor

Khu tái định cư Gò Cao, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601613022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng 68 Thái Nguyên

Xóm Vải, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601612815

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Quang Huy Thái Nguyên

Xóm Bờ Suối, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601612607

Công Ty TNHH Tmdv Chuyển Phát Quang Minh

Xóm La Giang, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601612131

Công Ty TNHH Plw Quang Sơn

Xóm Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601611850

Công Ty TNHH Govina Thái Nguyên

Xóm Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601611794

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển T & T Thái Nguyên

Xóm La Giang, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601611642

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Ngọc Anh

Tổ dân phố Thái Hưng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601611392

Công Ty Cổ Phần Thống Nhất 68 Hd

Xóm Tân Đô, Xã Hòa Bình, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610529

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Vạn Thế

Tổ dân phố Tướng Quân, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610374

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Hóa Chung

Xóm Vân Hán, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610293

Công Ty TNHH Newpharma

Tổ dân phố Tướng Quân, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610208

Công Ty TNHH 3T Vinh Phú

Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610053

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Viên

Tổ dân phố Đồng Thái, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601608625

Công Ty TNHH Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hán

Xóm Làng Cả, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601608375

Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Việt Anh Hk

Tổ 3, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601607999

Công Ty TNHH Quảng Quỳnh

Tổ dân phố Gò Cao, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601607798

Công Ty Cổ Phần Win Green

Tổ dân phố Gò Cao, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601607660

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Kt Thái Nguyên

TDP Đồng Thái, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601607357

Công Ty TNHH Giáo Dục Toán Học Trẻ

Xóm Quang Trung, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601606603