Danh sách các công ty tại Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Cty nhiệt điện Uông Bí nộp hộ nhà thầu Cty China Chengda Engineering Co.,Ltd

. - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700950736-001

Công ty cổ phần vận tải thuỷ - TKV nộp hộ nhà thầu Công ty XNK máy Vân Nam (YMC)

Số 169, Lê Thánh Tông - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701299041-001

Cty tuyển than Hòn Gai - TKV nộp hộ nhà thầu Liên danh CMC & Hoa Vũ

46 Đoàn Thị Điểm - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701300233-001

sai

- Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700101468-036

sai

- Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700101468-035

Cty liên doanh SX nguyên liệu giấy việt nhật cái lân nộp thay nhà thầu SOJRTZ CORPORATION

Khu Công nghiệp cái Lân - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700611187-001

Cty TNHH Cảng Công - ten - nơ Quốc tế Cái Lân nộp hộ thuế nhà thầu Berger BAM Inc

Số 1 Đường Cái Lân - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701088192-004

Cty TNHH Cảng Công - ten - nơ quốc tế Cái Lân nộp hộ thuế nhà thầu Crane Service of Ameria (CSA)

Số 1 Đường Cái Lân - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701088192-003

Cty CP xi măng Hạ Long nộp thay nhà thầu F.L.Smidth A/S

. - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700596690-001

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam nộp hộ nhà thầu Cty China Chengda Engineering Co.,Ltd

18 Trần Nguyên Hãn - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701396380-001

Công ty TNHH B

- Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700550008

Tổ chức cá nhân vãng lai mua ấn chỉ tại Cục thuế Quảng Ninh

- Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700486899

Công ty TNHH Tam hoàn Việt nam

Số nhà 35 phố Anh đào phường Bãi cháy - Tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700317770