Danh sách các công ty tại Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Toàn Vũ Quảng Ninh

Thôn Chợ - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701505463

Công Ty Cổ Phần Khảo Sát Và Đo Đạc Bản Đồ Quảng Ninh

Thôn Đồng Tâm - Xã Lê Lợi - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701515528

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hoàng Anh - Hoành Bồ

Tổ 6, khu 7 - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701502060

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh Dương

Thôn trại Me - Xã Sơn Dương - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701516401

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Hân

Tổ 10, khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701519096

Công Ty TNHH Hương Nga Hb

Tổ 1, khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701810812

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Bình Dương

Thôn Tân Tiến - Xã Lê Lợi - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701810474

Công Ty TNHH An Bình Sang

Thôn 5 - Xã Quảng La - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701810770

Trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Thượng - Hoành Bồ

Thôn Khe Tre - Xã Kỳ Thượng - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701039540

Trường Mầm Non Kỳ Thượng

Khe Tre - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701530847

Trường Mầm Non Dân Chủ

Thôn 2 - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701530822

Công Ty TNHH Thiên Phú Bình An

Đội 6, thôn Băng Xăm - Xã Lê Lợi - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701532139

Trường PTDTBT THCS Đồng Lâm

Đồng Lâm - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701532844

Trường Mầm Non Hoà Bình

Thôn Đồng Lá - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701532805

Trường Mầm Non Vũ Oai

Thôn Chợ - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701532795

Trường Tiểu Học Đồng Lâm

Thôn Cài - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701533894

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quất Tùng

Tổ 7, khu 6 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701537296

Công Ty TNHH Tiến Định Hoành Bồ

Tổ 3, khu 6 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701537306

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Dân

Thôn Tân Lập - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701539769

Trường tiểu học Thị trấn Trới- Hoành Bồ

Khu 3 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700991718