Danh sách các công ty tại Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Thanh Thịnh

Tổ 1, thôn Bắc Nguyên - Xã Trà Thọ - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300564251-001

Công Ty TNHH Một Thành Viên K'Dom

Tổ 2, thôn Trà Dinh - Xã Trà Lãnh - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300621453

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Cầu Tại Quảng Ngãi

Đội 1, thôn Trà Nga - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 5800907808-001

Công An Huyện Tây Trà

Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300412650

Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Nghĩa

Thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300389419

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Văn

Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300407788-001

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tây Trà

Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300383600

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Phúc Sang

Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300101077-001

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Xtú

Thôn Tây - Xã Trà Thọ - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300643753

Công Ty TNHH Xây Dựng Đồng Tâm

Thôn Trà Niêu - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300373722

Chi Cục Thống Kê Huyện Tây Trà

TRà Phong - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300651137

Công Ty TNHH Hoàng Thịnh

Tổ 1, thôn Sơn xã Trà Khê - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300371563

Công Ty TNHH 28/8

Thôn Gò Rô, xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300361572

Công Ty TNHH Sơn Chà

Đội 6, thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300666736

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Trà Lãnh

Tổ 1, Thôn Trà Linh - Xã Trà Lãnh - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300668081

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300668099

Hội Chử Thập Đỏ Huyện Tây Trà

Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300473893

Hội Nông Dân Huyện Tây Trà

Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300473861

Phòng Tài Chính Kế Hoạch Huyện Tây Trà

Thôn Gò Rô, xã Trà phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300473935

Phòng Nội Vụ Huyện Tây Trà

Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300473903