Danh sách các công ty tại Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Khánh Phương

Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300893094

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Thuận Thịnh Phát

Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300879614

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Cavico Khoáng Sản & Công Nghiệp - Tại Quảng Ngãi

Thôn Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0102381001-001

Huyện ủy Sơn tây

- Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300616132

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Đakđrinh (nộp hộ)

Sơn Tân - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300619253

Doanh Nghiệp TN Xuân Thủy

Thôn Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300390904

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Sơn Bua

Thôn Mang He, Xã Sơn Bua - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300389867

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Hoàng Lập

Thôn Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300628642

Huyện Đoàn Sơn Tây

Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300635015

Đài Truyền Thanh - Phát Lại Truyền Hình Sơn tây

Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300635008

Phòng Nội Vụ Huyện Sơn Tây

Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300635777

Ban Quản Lý Chương Trình Phát Triển Vùng Huyện Sơn Tây

Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300428812

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện Sơn Tây

Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300380550

Đội Thi Hành án Huyện Sơn Tây

Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300437221

Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Sơn Tây

xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300437214

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Sơn Dung

Thôn ĐắkTrên, xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300377501

UBND Xã Sơn Lập

Xã Sơn Lập - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300373296

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Xây Dựng Hoàng Vũ

Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300371700

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tiến Giang

Thôn Huy Ra Long - Xã Sơn Mùa - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300652860

UBND Xã Sơn Tinh

Xã Sơn Tinh - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300368313