Danh sách các công ty tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Quyên Quyên

Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300893471

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Phương

Thôn Mai Lãnh Hạ, Xã Long Mai, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300893087

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Hợp Tín Nghĩa

Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300885840

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Anh Quân Central

Thôn Long Châu, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300874888

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiện Thành Đạt

Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300868595

Công Ty TNHH Minh Long Thành

Thôn Thượng Đố, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300863773

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phát Lộc

Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300862579

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Công

Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300857988

Công Ty TNHH Gỗ Mỹ Sơn

Thôn Diệp Thượng, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300856462

Công Ty TNHH Thành Nghĩa

Thôn 2, xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300395998

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Huỳnh Lê

Thôn 1 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300628057

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Thủy Tiên

Thôn 1 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300104328

Công Ty TNHH Xây Dựng Chăn Nuôi Long Sơn

Thôn Xà Tôn - Xã Long Sơn - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300640840

Viện Kiệm Sát Nhân Dân Huyện Minh Long

Thôn II, Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300438391

Phòng Giáo Dục- Đào Tạo Huyện Minh Long

Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300438419

Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Minh Long

Long Mai, - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300438401

Kho Bạc Nhà Nước Minh Long- Quảng Ngãi

Thôn 2, Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300450751

Trường Mẫu Giáo Long Hiệp

Thôn I - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300646296

Trường THCS Long Hiệp

Thôn 3 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300646289

Trường Mẫu Giáo Thanh An

Thôn Gò Rộc - Xã Thanh An - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300647589