Danh sách các công ty tại Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Công ty TNHH Công trình Thiên Thần - Trung Quốc (Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai)

Khu kinh tế mở Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000822159-001

Delta Kogyo Co., Ltd (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT))

Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000817790-003

Universal (Hong Kong) Technology Co. Limited (Cty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương

Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000815105-003

SMARTCORP INTERNATIONAL (HK LIMITED) (CTy TNHH MTV SXuất Và LRáp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT)

Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000823201-001

American Indochina Resort LTD (Cty TNHH Indochina Resort (Hội An) nộp hộ)

Thôn 1 - Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000419077-005

Radhika Malhotra (Cty TNHH du lịch sinh thái biển Hội An (Nộp hộ nhà thầu))

2C Phan Bội Châu - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000492493-004

Kia Motors CorIoration (Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầu))

Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000491926-005

Greame Campbell & Associates Pty Ltd (Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-018

Constructive Consultant Co. Ltd (Cty TNHH KDL Vinacapital Hội An)

Thôn 1, xã Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000463830-015

Shen Milsom & Wilke (S) Pte Ltd (Cty TNHH KDL Vinacapital Hội An)

Thôn 1, xã Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000463830-014

Gemcom Australia Pty (Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-016

Kluane International Drilling Inc (Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-017

MaBo International Limited (Công ty TNHH khu du lịch VinaCapital Hội An (Nộp hộ thuế nhà thầu))

Thôn 1, xã Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000463830-022

Coffey Mining Pty Ltd (Cty TNHH vàng Phước Sơn)

Thị trấn Khâm Đức - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000405236-014

P & T Consultants Pte Ltd (Cty CP phát triển BĐS Quốc tế)

Xã Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000514972-001

Khumsup Siam Co., Ltd (Cty TNHH KT vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-007

Ison Design Pty. Ltd, (Cty TNHH KT vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-010

Epicor Software (M) Sdn Bhd (Cty TNHH KT vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-012

The Lindisfarne Pty Ltd (Cty TNHH KT vàng Bồng Miêu)

Bồng Miêu - Tam Lãnh - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000416608-013

The Lindisfarne Pty Ltd (Cty TNHH vàng Phước Sơn)

Thị trấn Khâm Đức - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000405236-013