Danh sách các công ty tại Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Ánh Nga

Tổ 4, Thôn Trà Đoá 1, Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001275847

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thân Mến

Tổ 14, Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001275300

Công Ty TNHH MTV Vũ Nguyên Vỹ

Số 43 Phan Nhu, Khu phố 5, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001275075

Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Em

Tổ 1b, Thôn Tất Viên, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274843

Công Ty TNHH Cơ Khí Nhôm Kính Trung Đoàn

Tổ 5, Thôn Tú Mỹ, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274025

Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Nhật

Thôn Tú Mỹ, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273864

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Vlxd Hòa Thư

Tổ 17, Thôn Nam Bình Sơn, Xã Bình Lãnh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273769

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vlxd Việt Hưng

Khu phố số 1, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273688

Công Ty TNHH Hiệp Hà Quảng Nam

Thôn Phước Cẩm, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273494

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp An Trung Tín

Tổ 2, Thôn 2, Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272758

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Hội An

Thôn Nam Hà, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272243

Công Ty TNHH Art Vn

Thôn Thanh Ly 2, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272028

Công Ty TNHH Trọng Taxi Tải

Tổ 2, Thôn Bàu Bính, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272010

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Qn - Hoàng Quân

Thôn Trà Đóa 1, Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271987

Công Ty TNHH Vt-Đn New

Số 01 Nguyễn Hiền, Khối phố 4, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271680

Công Ty TNHH Cơ Khí Nhôm Kính Mạnh Toàn

Tổ 3 thôn Tú Mỹ, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271218

Công Ty TNHH Vệ Sinh Và Môi Trường Hoàng Thiên

Tổ 9, Thôn Bình Tịnh, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271070

Công Ty TNHH Minh Thiên Quảng Nam

Tổ 8, Thôn Vân Tây, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268984

Công Ty TNHH Tm Dv Song Thư Quảng Nam

Đường số 14, Tổ 5, Thôn Tịch Yên, Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268367

Công Ty TNHH Lộc Tài Thọ

Thôn Bình Túy, Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268328