Danh sách các công ty tại Huyện Nam Giang - Quảng Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Du Lịch Phú Toàn

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252416

Công Ty TNHH Xây Dựng Hiệp Anh Phát

Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249300

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Un Lom

Tổ 9, Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246902

Công Ty TNHH Quảng Cáo Hòa Dương

Tổ 8, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001243443

Công Ty TNHH Đt Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thc

Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001241580

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xây Dựng Hnkt

Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001241196

Công Ty TNHH An Phú Agri

Tổ 5, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240428

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tmdv Sông Thu

Tổ 3, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001236929

Công Ty TNHH Một Thành Viên One 2357

Tổ 4, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001235322

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Vượng Nam Giang

Tổ 2, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233565

Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Phương Nam

Thôn Prinh, Xã Chà Vàl, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001225243

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thuận Phước 7 Group

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001224560

Công Ty TNHH Tiến Đạt Nam Giang

Tổ 3, Thôn Hà Ra, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223528

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Đức Tài Phát

Thôn Bến Giằng, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001219218

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đăng Tuyển

Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001217919

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ An Phát Nam Giang

Tổ 1, Thôn Thạnh Mỹ 3, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001217757

Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nam Giang

Tổ 4, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001217563

Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Mới Phú Toàn

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216658

Công Ty Cổ Phần Minh Quang Solar

Thôn Vinh, Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216464

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Bách Khoa Nam Giang

Thôn Thạch Mỹ II, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216231