Danh sách các công ty tại Huyện Nam Giang - Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Thương Mại Phúc Tiến

Thôn Pà Rông, Xã Tà Bhing, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274628

Công Ty TNHH Hoạt Động Từ Thiện Smile Eye Charity

Thôn Pà-ong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273487

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Long Thành - Nam Giang

Thôn A Liêng, Xã Tà Bhing, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272860

Công Ty TNHH Xdtm Mai Tiến Đạt

Thôn Mực, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270574

Công Ty TNHH Xdtm Đan Anh

Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270366

Công Ty TNHH MTV Kd Và Dv Khôi Nguyên

Tổ 4, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269561

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hà An Phát

Tổ 9, Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268688

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Và Khoáng Sản Phúc Nghĩa

Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268712

Công Ty Cổ Phần Trân Lê Nguyên Quảng Nam

Tổ 2, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001260470

Công Ty TNHH May Phú Tường - Nam Giang

Thôn Cà Lai, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258263

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Mạnh Tầm

Thôn A Bát, Xã Chà Vàl, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257598

Công Ty TNHH Đại Phát Logistics

Thôn Đắc Ốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257213

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Du Lịch Phú Toàn

Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252416

Công Ty TNHH Xây Dựng Hiệp Anh Phát

Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249300

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Un Lom

Tổ 9, Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246902

Công Ty TNHH Quảng Cáo Hòa Dương

Tổ 8, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001243443

Công Ty TNHH Đt Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thc

Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001241580

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xây Dựng Hnkt

Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001241196

Công Ty TNHH An Phú Agri

Tổ 5, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240428

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tmdv Sông Thu

Tổ 3, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001236929