Danh sách các công ty tại Huyện Đông Giang - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Đông Giang

Thôn 4, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252286

Công Ty TNHH Châu Châu Khôi

Thôn Ban Mai, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250930

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Chăn Nuôi Trung Mang

Thôn Quyết Thắng, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248498

Công Ty TNHH Thiên Phú Đông Giang

Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001247631

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hùng Granite

Thôn Ban Mai, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246839

Công Ty TNHH Hữu Khoa

Thôn Panan, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001241855

Công Ty Cổ Phần Gạch Quốc Tân

Thôn Dốc Kiền, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001102040

Công Ty TNHH Xây Dựng Kim Ngân Đông Giang

Đường Hồ Chí Minh, Thôn Phường Rao, Thị Trấn Phường Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001237545

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiền Vy

Thôn Bền, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001236157

Công Ty TNHH Filong Techcom

Thôn Gừng, Thị Trấn Phường Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001235202

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Chính Tiến

Thôn Ngã Ba, Thị Trấn Phường Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001230010

Công Ty TNHH Quý Sự

Thôn Đông Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001226575

Công Ty TNHH Phát Triển Du Lịch Đồi Đông Giang

Thửa đất số 207, tờ bản đồ số 2, Thôn Pà Nai, Xã Tà Lu, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001225589

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Phát Quang

Thôn Tà Vạt, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001220862

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Daq Solar

Thôn Bhlô, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001220358

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ An Phát Đông Giang

Thôn Ngã 3, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001217771

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Minh Huy

Thôn Ra Lang, Xã Zơ Ngây, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216753

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Nam Hải

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooil - Huyện Đông Giang - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000822342

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Đông Giang

Ngã Ba - Thị trấn Phường Rao - Huyện Đông Giang - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000821652

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đông An

Thôn Ngã 3 - Thị trấn Phường Rao - Huyện Đông Giang - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000820401