Danh sách các công ty tại Huyện Đông Giang - Quảng Nam

Công Ty TNHH Phú Phúc Phương

Đường ĐH1, Thửa C01, Tờ bản đồ số 01, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001282072

Công Ty TNHH Tm&dv Dũng Nam Minh

Tổ dân phố Ngã ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001281801

Công Ty Cổ Phần Đồng Bào

Thôn Dhami, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001279094

Công Ty TNHH MTV Vang Đông Phong

Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001277876

Công Ty TNHH Tm&dv Nước Sạch Bảo Đông Giang

Thôn Ra Đung, Xã Zơ Ngây, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001275759

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Hbh Tubhau

Thôn Tu Bhău, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001275283

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Hoa Mai

Thôn Gừng, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271017

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Việt Tín

Tổ dân phố Tà Vạc, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001270743

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Đông Giang

Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267885

Công Ty Cổ Phần Farmliving Sông Kôn

Bhlô Bền, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259644

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh Dg

Thôn Tà Vạc, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258785

Công Ty TNHH Xây Dựng Phiêu Tự Linh

Thôn Panan, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257421

Công Ty TNHH Nhất Hưng Đông Giang

Cụm công nghiệp xã Ba, Thôn Đhami, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257238

Công Ty Cổ Phần Hoa Sim Quảng Nam

Thôn Đạ Hy, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001256555

Công Ty TNHH Thanh Vân Diệu Thủy

Thửa đất số 201, Tờ bản đồ số 14, Thôn Tống Cóoi, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001255368

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Đông Giang

Thôn 4, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252286

Công Ty TNHH Châu Châu Khôi

Thôn Ban Mai, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250930

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Chăn Nuôi Trung Mang

Thôn Quyết Thắng, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248498

Công Ty TNHH Thiên Phú Đông Giang

Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001247631

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hùng Granite

Thôn Ban Mai, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246839