Danh sách các công ty tại Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Vi Anh

Thôn Phú Lạc - Xã Hòa Hiệp Nam - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4401025062

Công Ty TNHH Thủy Sản Đại Lộc

Thôn Phú Thọ - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400863086

Kho Bạc Nhà Nước Đông Hoà

Thôn 3, xã Hoà Vinh - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400492441

Trường Tiểu Học Số 1 Hòa Hiệp Trung

Thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp Trung - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481231

Trường Tiểu Học Số 3 Hòa Hiệp Nam

Thọ Lâm, Hòa Hiệp Nam - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481143

Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Xuân Đông

Phú Khê, Hòa Xuân Đông - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481344

Trường THCS Lương Tấn Thịnh

Khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482122

Trường Tiểu Học Số 1 Hòa Tân Đông

Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481859

Trường THCS Trần Nhân Tông

Thôn Phước Long, xã Hòa Tâm - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482355

Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân và Uỷ Ban Nhân Dân huyện Đông Hòa

Thôn 4, xã Hòa Vinh - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482468

Trường Tiểu Học Số 1 Hòa Thành

Thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481922

Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Tân Đông

Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481898

Trường Tiểu Học Số 2 Hòa Vinh

Thôn 3, xã Hòa Vinh - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400481827

Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Đông Hòa

Hòa Vinh - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482605

Huyện Uỷ Đông Hòa

Hòa Vinh - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482588

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Đông Hòa

Thôn 2, xã Hòa Vinh - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482394

Trường THCS Lê Thánh Tôn

Thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482323

Trường THCS Trần Kiệt

Đa Ngư - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482267

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Xã Hòa Xuân Đông - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482235

Trường THCS Quang Trung

Bàn Nham Bắc, Hòa Xuân Tây - Huyện Đông Hoà - Phú Yên

Mã số thuế: 4400482210