Danh sách các công ty tại Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Công ty cổ phần SHONAI SUIT

Dốc Đồi Thông - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600792368-001

Công ty TNHH HITACHI PLANT TECHNOLOGIES

Dốc Đồi Thông - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600792368-002

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

Xã Trưng Vương - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600555977

Công ty TNHH Doshirak Rus

Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600837298-001

Công ty TNHH TAE HEUNG ENGINEERING

Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600837298-002

Công ty TNHH HUYNDAI AUTOPACK

Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600837298-003

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633495

ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy

Đường Nguyễn Tất Thành - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633488

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633470

Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

Số 68, phố Cao Bang, phường Âu Cơ - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634717

BCH Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Phường Tiên Cát - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634668

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Đường Trần Phú, phường Tân Dân - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634636

Công ty TNHH kỹ thuật Gốm AOSIBO Phật Sơn

Phố Hồng Hà - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600689057-001

Zhucheng City Xuridong Machinery Co., Ltd

Khu Tầm Vông - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600705693-001

Công ty TNHH PAN PACIFIC Co., Ltd

Lô 2, KCN Thuỵ Vân - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Mã số thuế: 2600733820-001