Danh sách các công ty tại Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thành Nam Phú Thọ

Khu 1, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601080405

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Đạt Việt Nam

Khu 4, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601080211

Công Ty TNHH Trà Ngọc Quý

Khu 4, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601079914

Công Ty TNHH May Mặc Thời Trang Hoàng Khôi

Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601079255

Công Ty TNHH Huy Liên Phú Thọ

Khu 3, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601079216

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Quân

Khu 1, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601079135

Công Ty Cổ Phần Tùng Dương 19

Khu 1, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078935

Công Ty TNHH Gia Uy Phú Thọ

Khu 1, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078773

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Greenstar

Lô CN23 - CN24 Cụm công nghiệp Bãi Ba, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078741

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Greenstone

Khu 8, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078572

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tp Phú Thọ

Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078452

Công Ty TNHH Việt Hoàng Phú Thọ

Khu 15, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078406

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chấn Phong

Khu 13, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601078371

Công Ty TNHH Thương Mại Gia Lê Nt

Khu 5, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601077515

Công Ty TNHH Bao Bì Và Thương Mại Hung Hương

Khu 4, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601077321

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long Pt

Khu 1, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601076455

Công Ty TNHH Pk Phúc Khang

Khu 3, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601075797

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Thành Đô

Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601074955

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Trung Kiên

Khu 4, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601074987

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Kcpt

Khu 4, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2601074842