Danh sách các công ty tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Công Ty TNHH Sa Minh Huy

Số 379 đường 701, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500664253

Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Kiên

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500664197

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Toàn Cầu Bảo Tâm

Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500664165

Công Ty Cổ Phần Ninh Sa

Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663926

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Minh Long Ninh Thuận

Thôn Hiếu Thiện, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663891

Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Việt Thảo

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663570

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nam Việt

Thôn 3, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663394

Công Ty Cổ Phần Bim Ninh Thuận

Thôn Tân Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663267

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Thi Công Nội Thất Mộc Nghi

Thôn Lạc Nghiệp, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663098

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Toàn Cầu Khai Phát

Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500662739

Công Ty TNHH Nhuận Thịnh Phát

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500662601

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Aqua Gold Việt Nam

Thôn Tân Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500662577

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Khánh Thuận Tn

Thôn Văn Lâm 3, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500662224

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Syrena Cà Ná

Quốc lộ 1A, thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500661887

Công Ty TNHH Ksm Phúc An

Thôn Lạc Tân 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500661742

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Nv

Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500661171

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Ngọc Lên

Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500660763

Công Ty TNHH Phong Phi Tiên

Thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500660393

Công Ty TNHH Hùng Ngọc Phước Minh

Thôn Quán Thẻ 2, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500660234

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Mũi Dinh

Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500659454