Danh sách các công ty tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Tổng Hợp Dương Minh

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500664380

Công Ty TNHH Agala

Thôn Hành Rạc 2, Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663725

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Kim Khang

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500663468

Công Ty Cổ Phần Ptico Ninh Thuận

Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500661647

Công Ty TNHH Higo Matsumoto

Thôn Đá Bàn, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500660918

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gia Hiếu Farm

Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500658764

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Nam Trung 79

Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500658718

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Trung 79

Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500658683

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Vĩnh Phát

Thôn Ha Lá Hạ, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500658274

Công Ty TNHH Adfarm

Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500657633

Công Ty TNHH Xương Rồng Việt Nam

Thôn Đá Bàn, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500656774

Công Ty Cổ Phần Farm Pigs Ninh Thuận

Thôn Suối Khô, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500656238

Công Ty TNHH Xd Thuận Tiến Ninh Thuận

Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500655361

Công Ty TNHH MTV Nông Nghiệp Tổng Hợp Nguyên

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500655347

Công Ty TNHH Ninh Hợp Hòa

Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500654544

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thuận Hòa Hưng

Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500654495

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh My

Thôn Ma Rớ, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500654294

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Mạnh Cường Bác Ái

Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500653357

Công Ty Cổ Phần Ptico Ninh Thuận

Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500652378

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Diệp Thành Đạt

Thôn Ma Rớ, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500650490