Danh sách các công ty tại Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Công Ty TNHH Nội Thất Hoàng Dũng

Xóm 7, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141517

Trường tiểu học Diễn Tân

Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901015580

Trường THCS Diễn Tân

Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901015213

HTX nông nghiệp Phú Linh

Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900905943

HTX NN Đa Phúc xã Diễn Tân

Đình làng Đa Phúc, xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900905823

HTX dịch vụ Phú Hậu

Thôn Phú Hậu, xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900884179

HTX Nông nghiệp Hậu Hoà xã Diễn Tân

Làng Hậu Hoà xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900884186

Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Gia Phát

Nhà ông Cao Đăng Thú, xóm 2 - Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901572750

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Khánh Tuyên

Xóm 8 - Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901622151

Công Ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thái Hoàng

Xóm 3 - Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901639194

UBND Xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900582107