Danh sách các công ty tại Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Công ty TNHH một thành viên thực nghiệp Hồng Xương

Thôn Mai Thành - xã Mai Pha - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900290838

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Lạng Sơn

144 đường Bến Bắc - Phường Tam Thanh - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900273166

Chi cục phát triển Lâm nghiệp

Phai Trần, Hoàng Tân, Hoàng Đồng - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900338550

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn

Thôn đồi Chè-đường Ba Sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900357401

Ban Thi đua - Khen thưởng

Số 4 đường Quang Trung - phường Chi Lằng - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900357602

Ban quản lý dự án giao thông

Đ.Hùng Vương - Phường Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900360965

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Số 438 Bà Triệu - Phường Đông kinh - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900251042

Trung tâm giống cây trồng Lâm nông nghiệp

Thị trấn Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 2400120030-018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Số 413 B đường Bà Triệu - Phường Đông Kinh - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900249276

Cty liên doanh Trung Nam

Số 405 Đường Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900240989

Sở Nội vụ tỉnh Lạng sơn

Số 4 đường Quang Trung - Phường Chi Lăng - TP Lạng sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900229819

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú lâm

21 Lê Hồng Phong - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900153623

Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất

Đường Thân Thừa Quý - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900228572

Trường trung học phổ thông Chu Văn An

Đường Chu Văn An - Phường Đông kinh - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900228332

Báo Lạng sơn

Đường Quang Trung - Phường Chi lăng - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900228357

Công ty Liên doanh Quốc tế Lạng sơn (Nộp hộ thuế thu nhập )

Số 117 Trần Đăng Ninh - phường Tam thanh - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900227963

Nhà công vụ - Công an tỉnh Lạng sơn

Số 15 đường Hoàng Văn thụ - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900227868

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Lạng sơn (Thu phí)

Số 52 Lê Đại hành - phường Vĩnh trại - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900227755

Công ty XSKT Lạng sơn ( Nộp hộ )

Số 20 Đường 17/10- Phường Vĩnh Trại - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900217147

Chi nhánh Xí nghiệp khoáng sản

Ngõ 5 đường Trần Quang Khải - Phường Chi lăng - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900219923-005