Danh sách các công ty tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn

Hợp Tác Xã Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Gia

Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900910369

Cộng Đồng Dân Cư Thôn Bản Hạ

Thôn Bản Hạ, Xã Liên Hội, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900909074

Công Ty TNHH Lab Nature Việt Nam

Số 478 Phố Tân Thanh 2, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908673

Công Ty TNHH Lumi Homes

Số 449, phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902329

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Linh Ls

Thôn Nam, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900901653

Công Ty TNHH MTV Qc Trường Phú

Số 502, phố Tân Thanh 2, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900901212

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đh

Thôn Nà Re, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900899700

Công Ty TNHH MTV Hoàng Gia Vq

Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900896562

Công Ty TNHH Hồng Phát Vq

Thôn Bản Dạ, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900894050

Công Ty TNHH Tổng Hợp Tân Phát Ls

Thôn Nà Rẹ, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900893554

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Phong Vân

Số 268 phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900893480

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Star Anise Việt Nam

423 Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900888272

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Văn Minh

Phố Tân Thanh 2, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900887825

Công Ty TNHH MTV Hoàng Mùi Ls

Thôn Khau Ngòa, Xã Trấn Ninh, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900885507

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Đại Nam Ls

Thôn Đoàn Kết, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900885200

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bắc- Trung- Nam

Số 264, Phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900883852

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Tân Nhật Minh

Thôn Trung, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900881848

Công Ty TNHH Dược Liệu Vàng Lạng Sơn

Thôn Phai Làng, Xã Tràng Phái, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900875273

Công Ty TNHH Bmc Văn Quan

Số nhà 265, phố Đức Hinh, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900875160

Công Ty TNHH Xứ Lạng Group

Thôn ngã 3, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900875026