Danh sách các công ty tại Huyện Đình Lập - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Minh Ls

Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908602

Công Ty TNHH Lâm Nghiệp 2 Dương Linh

Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900904887

Công Ty TNHH Biomass Dương Linh

Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900904284

Công Ty Cổ Phần Bvn Lạng Sơn

Thôn Đồng Quan, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902576

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lâm Nghiệp Đông Bắc

Thôn Khe Mò, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902505

Công Ty TNHH Yên Ninh 88

Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900900843

Công Ty TNHH Nam Phát Lạng Sơn

Thôn Thống Nhất, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900899877

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Uy Dũng

Thôn Hoà An, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900898760

Công Ty TNHH MTV Hưng Viên Ls

Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900897118

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Lâm

Khu Hòa Bình, Thị trấn nông trường Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900897005

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Đình Lập

Cụm công nghiệp Đình Lập, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900894942

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Hòa An

Thôn Hòa An, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900893177

Công Ty Cổ Phần Gmt 25 Mẫu Sơn

Khu Thống Nhất, Thị trấn nông trường Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900892543

Công Ty TNHH Năng Lượng Dương Linh

Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900891980

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Lâm Sản Đình Lập

Thôn Bình Ca, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900890137

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Tiến Phúc

Thôn Pò Háng, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900889491

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Thịnh 68

Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900887695

Công Ty TNHH Một Thành Viên 88 Phúc Long

Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900885539

Công Ty TNHH MTV Nông Thái Tùng

Thôn Nà Nát, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900883588

Công Ty TNHH Hoàng Đức Thụ

Thôn Khe Dăm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900881703