Danh sách các công ty tại Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn

Hợp Tác Xã Du Lịch Cộng Đồng Quỳnh Sơn Xã Bắc Quỳnh

Thôn Thâm Pát, Xã Bắc Quỳnh, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900909860

Cộng Đồng Dân Cư Thôn Hợp Thành

Thôn Hợp Thành, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900909821

Cộng Đồng Dân Cư Thôn Hiệp Lực

Thôn Hiệp Lực, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900909042

Công Ty TNHH MTV 388

Thôn Hiệp Lực, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900908433

Công Ty TNHH Luận Bảy

Thôn Mỏ Đẩu, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900906838

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hiển Minh

Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900904929

Công Ty TNHH Tmdv Phát Lộc Bảo

Số nhà 28, khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900904164

Công Ty TNHH MTV Sơn Nam Bắc Sơn

Số 488, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, khối Phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903756

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đại Dương Ls

Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903717

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Xanh Bắc Sơn 1

Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900903280

Công Ty TNHH MTV Đặng Bích Ngọc

Thôn Pá Te, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902978

Công Ty Cổ Phần Power Trade

Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900902015

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Bắc Sơn

Thôn Tràng Sơn, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900901195

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Việt Nhất Hoà

Thôn Gia Hoà 1, Xã Nhất Hòa, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900898739

Công Ty TNHH Yên Mỹ 91

Số 78, khu phố Lương Văn Tri, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900898288

Công Ty TNHH Dược Liệu Bắc Thái

Thôn Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900898263

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng An Ls

Số 1 - khối phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900898094

Công Ty TNHH MTV Tuấn Bs

Khối phố Lương Văn Tri, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900897100

Công Ty TNHH MTV Hưng Hường

Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900895985

Công Ty TNHH MTV Minh Quốc Thành

thôn Khưa Cả, Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900895167