Danh sách các công ty tại Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Trường PTCS Sơn Hải

Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1700847001

Công Ty Cổ Phần Mộc Hương Thiêng

Số 188A, tổ 5, ấp Hòn Heo - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1701626069

Trạm Phát Điện Hòn Heo

Tổ 7 - ấp Hòn Heo - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1700411906-001

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Sơn Hải

Tổ 4 ấp Hòn Heo - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1700411906

DNTN CB Nước Mắm Thanh Tùng

ấp Hòn Heo - xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1700049789

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Thị Thảo Ly

Tổ 8, ấp Hòn Heo - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1701545701

Tài Chính xã Sơn Hải

Hòn Heo xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1700258912

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Nhật Long

Số 159B, ấp Hòn Heo - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1701997419

Công Ty Cổ Phần Việt úc Kiên Giang

Tổ 13, ấp Hòn Ngang, Hòn Đá Bạc, Hòn Tế Sơn - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1701999744

Hợp Tác Xã Phát Tài

Số 59A, ấp Hòn Heo - Xã Sơn Hải - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

Mã số thuế: 1702035710