Danh sách các công ty tại Phường Vĩnh Hoà - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đoàn Tuồng Phước Thành

Tổ 1 Đông Bắc, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201960487

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Media

92 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201960409

Công Ty TNHH Qtee Group

65 Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959682

Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Giáo Dục Talent Kids

96/16 Thân Nhân Trung, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959361

Công Ty TNHH Pm Construction

103 Lê Văn Huân, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959315

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Lotus Vn

Số 101 đường Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959241

Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang

Số 48 Khu H, Nam Hòn Khô, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959097

Công Ty TNHH Covang

89 Phú Đức, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958801

Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải

167B Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958625

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Nhật Quang

77/133/3 Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956917

Công Ty TNHH Giáo Dục Nâng Bước Con Yêu

15B Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956956

Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Quảng Cáo Đồng Tâm

67C Quảng Đức, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956804

Công Ty TNHH Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Việt Nam

Số 187/3 đường Dương Hiến Quyền, (Tổ 9 Hòa Bắc), Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956709

Công Ty TNHH MTV Photo Minh Huy

53 Trịnh Hoài Đức, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956378

Công Ty TNHH Dv Minh Châu Group

Tổ 12 Hòa Trung, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956191

Công Ty Cổ Phần Boma Hospitality

Tổ 14 Đường Đệ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956057

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng S Build Việt Nam

Lô số 142 - Ô 11, KDC Đường Đệ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955945

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Quyết Thắng

77 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955617

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Ay Travel

B6 Nguyễn Phong Sắc, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955543

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Good Times Việt Nam

103 đường Vũ Hữu, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955494