Danh sách các công ty tại Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dược Minh

Khu 1 - Thị trấn Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400370205

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trần Thọ

( Nhà ông Bùi Thanh Sơn) Khu 4 - Thị trấn Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400306979

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dương Tùng

(Nhà ông Nguyễn Thanh Bình), Khu 5 - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400305894

Công Ty Cổ Phần Archi Viên Nam

Nhà ông Nguyễn văn Dũng, xóm Đoàn kết 1 - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400300952

Công ty TNHH một thành viên Kim Long

Xóm Mỏ Đá - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400300864

Công ty cổ phần San Nam Hòa Bình

- Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400376849

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vu 199

Khu Pheo - Thị trấn Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400377320

Công ty TNHH đầu tư thương mại Tân Linh Hoà Bình

Xóm Hữu Nghị - Xã Dân Hạ - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400307651

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân

Nhà ông Võ Khánh Trung, Xóm Hữu Nghị - Xã Dân Hạ - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400307644

Công ty TNHH khoáng sản Kỳ Sơn

Xóm Đoàn Kết II, xã Phúc Tiến - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400308260

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hoàng Trang Hb

Xóm Đồng Giang - Xã Dân Hòa - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400380193

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Văn Hùng

Nhà ông Bùi Đức Hạnh, Khu 1 - Thị trấn Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400308510

Công ty CP đầu tư xây dựng khu công nghiệp - Đô thị Việt Nam - Hoà Bình

UBND xã Yên Quang - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400308831

Hợp tác xã dịch vụ điện năng Dân Hoà

UBND xã Dân Hoà - Xã Dân Hòa - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400308895

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng An Sinh

Phố Bãi Nai - Xã Mông Hóa - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400308912

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Vinaconex

Xóm Vật Lại - Xã Phú Minh - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400310164

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Gia Tiến

Xóm Tân Lập - Xã Dân Hòa - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400277887

Công Ty Cổ Phần Hợp Đức

Thôn Tân Thành - Xã Hợp Thành - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400277090

CN Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam trung tâm nghiên cứu Lâm Nghiệp VINAFOR

Xóm Hữu Nghị, xã Dân Hạ - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 0100102012-023

Công ty TNHH JAPFA COMFEE D Việt Nam - Chi Nhánh Hòa Bình

- Xã Dân Hòa - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Mã số thuế: 2500175548-008