Danh sách các công ty tại Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Tiến Trưng

Thôn Đại Thắng (tại nhà Ông Vũ Tiến Trưng), Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224595

Công Ty TNHH Cvd Việt Nam

Nhà ông Cao Văn Hận, đội 6, thôn 4, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224612

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Green Seed

Thôn Hồi Xuân (Nhà bà Đồng Thị Liễu), Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224588

Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Vật Liệu Xây Dựng Hà Anh Tuấn

Thôn Cẩm La (tại nhà Ông Ngô Tuấn Anh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224299

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Hoàng An

Thôn Phong Cầu 1 (tại nhà Ông Hoàng Văn An), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202224041

Công Ty TNHH Tm Dv Tổng Hợp Giấy Bao Bì Thu Ngân

Thôn Nhân Trai ( tại nhà ông Dương Văn Xuân), Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223305

Công Ty TNHH Dv Tm Xây Dựng Vt Minh Trọng Nghĩa

Thôn Xuân Đoài (tại nhà bà Nguyễn Thị Hòa), Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223295

Công Ty TNHH Dv Tm Xây Dựng Vận Tải Vật Tư Hằng Phát

Thôn 3 ( tại nhà Bà Nguyễn Thị Hường), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223175

Công Ty TNHH Dv Tm Xây Dựng Vận Tải Vật Tư Trung Phát

Thôn Phong Cầu 1 ( tại nhà ông Phạm Đức Trung), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223182

Công Ty TNHH Ô Tô Trung Phong Hải Phòng

Số nhà 209B Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202223104

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hi Dực

Thôn Phong Cầu (nhà ông Phạm Hữu Đạc), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202222679

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Bao Bì Minh Sáng

Thôn Lạng Côn (tại nhà Ông Hoàng Xuân Thùy), Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202222118

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Bao Bì Thanh Minh Phương

Thôn Lạng Côn (tại nhà Ông Nguyễn Văn Thùy), Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202221869

Công Ty TNHH Tm Và Đầu Tư Phát Triển 68

Thôn Đại Lộc 5 (Tại nhà Bà Nguyễn Thị Phường), Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202221361

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Anh Pro

Thôn 6 (nhà ông Bùi Hữu Được), Hồi Xuân, Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202220978

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Phạm Dương Nhật Minh

Thôn Kỳ Sơn (Nhà ông Phạm Văn Phòng), Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202220431

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Hùng Thắng

Thôn Đại Lộc (tại nhà ông Hoàng Ngọc Hiền), Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202220086

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phúc Khánh

Thôn Lê Xá (tại nhà Bà Phạm Thị Huyền), Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202219891

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Khải Ngọc

Thôn Lê Xá ( tại nhà ông Nguyễn Văn Thành), Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202219933

Công Ty TNHH Hsy Vina

Thôn 4 (Nhà riêng Ông Đỗ Văn Sang), Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202219700