Danh sách các công ty tại Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Trường Tiểu Học Bạch Long Vĩ

Khu dân cư số 1, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0202245926

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Đức Hùng Cường

Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Đặng Văn Bảo) - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201192118

Trạm điện gió Bạch Long Vỹ

Đảo Bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200819149

Công ty cổ phần thương mại Bạch Long

Huyện đảo Bạch Long Vỹ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200768744

Công ty cổ phần Huyền Phương

Khu Dịch vụ hậu cần - Đảo Bạch Long vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200738958

Trạm điện gió Bach Long Vỹ

Huyện đảo Bạch Long Vỹ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200563634-001

Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

Đảo Bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200472578

Bưu điện huyện đảo Bạch Long Vĩ

- Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200287977-015

Trung tâm dịch vụ và phát triển kinh tế Bạch Long Vĩ

Đảo bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0200105899-005

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Luận

Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Vũ Đình Luận) - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201606834

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiếu Huyền

Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Trịnh Văn Vương) - Bạch Long Vĩ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201655662

Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vỹ

Bạch Long Vỹ - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201713787

Hợp tác xã sản xuất, xây dựng và dịch vụ Thanh Niên

khu dân cư số 2 - Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Mã số thuế: 0201717252