Danh sách các công ty tại Tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Ting Tai Construction Co., LTD

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-010

Công ty CPHH KHKT công trình kinh Dương

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-011

Công ty TNHH viện thiết kế luyện kim tỉnh Giang Tô.

Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000441391-001

Công ty CPHH xây dựng HOW Yu

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-012

Công ty CPHH công trình xây dựng gia thành

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-013

Công ty TNHH địa kỹ thuật lập thành Vũ Hán

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-015

Văn phòng kỹ sư kết cấu xây dựng Jian Deng

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-014

Công ty TNHH công trình cảng Trung Quốc

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-017

Công ty CPHH tư ván công trình Lê Minh

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-016

Tập đoàn công ty TNHH công trình xử lý nến đất yếu vịnh cảng Thượng Hải

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-018

Công ty CPHH tư vấn Trung Hưng

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-020

Công ty CP khoa học Kỹ Thuật Hoàn Hưng

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-019

Hội liên hiệp các hội KH kỹ Thuật Hà Tĩnh

Số 103 -Phan Đình Phùng - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001015540

Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

103 Phan Đình Phùng - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000409503

Công ty CPHH Công trình kỹ thuật CISDI

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-001

Công ty HH cổ phần kỹ thuật công trình luyện kim CISDI

Số 64 Phan Đình Phùng - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001074049-001

Công ty CPHH tư vấn công trình Thế Hi Đài Loan

Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001050640-002

Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hoa Năng Giang Tô

Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000441391-003

Công ty TNHH xây dựng MCC20 Trung Quốc

Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh - Tỉnh Hà tĩnh - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000441391-002