Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Công ty TNHH phân phối FPT

tòa nhà FPT Cầu Giấy, Lô B2, cụm SX TTCN & CCN Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0105587681

Công ty TNHH Chunghwa Telecom Việt Nam

Phòng 703 tầng 7 toà nhà TT sáng tạo 3D VN, C2K CCN Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0105769113

Văn phòng đại diện SANKIN CORPORATION tại Hà Nội

P1209 tầng 12 tòa nhà H.L lô A2B, CCN Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0106392974

Công ty cổ phần J&T Việt Nam

Tầng 6 toà nhà 3D Lô 2K Cụm công nghiệp Cầu giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0104834056

Văn phòng đại diện SANKO PRESS FACTORY CO.,LTD tại Hà Nội

P1214,T 12 tòa nhà H.L Tower lô A2B cụm Công nghiệp Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0106505931

Văn phòng đại diện NIHON KAGAKU SANGYO CO., LTD. tại Hà Nội

P1224, tầng 12 tòa nhà H.L Tower lô A2B CCN Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0106744425

Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Phú Hà

Tầng 6, tòa nhà 3D - C2K cụm công nghiệp Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế: 0100374601