Danh sách các công ty tại Xã Tiên Ngoại - Thị xã Duy Tiên - Hà Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Bản Việt Nam

Thôn Minh Lương Nội, Xã Tiên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700862015

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hanacon

Thôn Yên Bảo, Xã Tiên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700860145

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Nhất Tín

Thôn Doãn, Xã Tiên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700858001