Danh sách các công ty tại Xã Nhân Hưng - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Uỷ ban nhân dân xã Nhân Hưng

Thôn Mai Hoành, xã Nhân Hưng - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Mã số thuế: 0700300143

Trường tiểu học Nhân Hưng

Mai Hoành, xã Nhân Hưng - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Mã số thuế: 0700300584

Trường THCS Nhân Hưng

Xã Nhân Hưng - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Mã số thuế: 0700300721

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Nghĩa

Thôn Thọ Mai - Xã Nhân Hưng - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Mã số thuế: 0700596229

Doanh nghiệp tư nhân Bách Thọ

Thôn Mai Hoành, Xã Nhân Hưng - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

Mã số thuế: 0700246915