Danh sách các công ty tại Phường Nguyễn Trãi TXã Hà Giang - Thành Phố Hà Giang - Hà Giang

Sở Nông nghiệp & PT nông thôn Hà Giang

Phường Nguyễn trãi Txã hà giang. - TP Hà Giang - Hà Giang

Mã số thuế: 5100176334

Sở xây dựng Hà Giang

Phường nguyễn trãi Txã Hà giang - TP Hà Giang - Hà Giang

Mã số thuế: 5100176408

Sở thương mại & Du lịch Hà giang

Phường nguyễn trãi TXã Hà giang - TP Hà Giang - Hà Giang

Mã số thuế: 5100176302