Danh sách các công ty tại Huyện Quang Bình - Hà Giang

Công Ty TNHH Máy Tính Thuận Sơn

Số nhà 25, Tổ 5, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100491329

Công Ty TNHH An Việt Phát Mã Pì Lèng

Thôn Nặm Sú, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100490614

Công Ty TNHH An Việt Phát Hà Giang

Thôn Nặm Sú, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100490607

Công Ty TNHH Anh Dũng Hà Giang

Tổ 3, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100490558

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Hà Giang

Thôn Lủ Thượng, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480944

Công Ty TNHH Minh Phát Quang Bình

Tổ 1, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100479787

HTX Hưng Thành

Thôn Xuân Hà - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100359955

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trà Sao Vàng Tại Hà Giang

Thôn Nà Tho - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 0308945942-002

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Thành Vương

Thôn Phố Mới - Xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 2600379619-001

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ba Đình Dbđ Tại Quang Bình

Thôn Phố Mới - Xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100103985-001

Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Chúc Thanh

Xã Bằng Lang - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100262456

Hợp Tác Xã Hưng Long

Xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100264478

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Yến Minh

Thôn Yên Chung - Xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100266228

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Đạt

xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100271080

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thạch Quang

Khu Phố Mới - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100275511

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khai Thác Và Tuyển Luyện Khoáng Sản Giang Sơn

Thôn Yên Trung - Xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100105823-005

Bưu điện huyện Quang Bình

Thôn phố mới - xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100245972-003

Hợp tác xã Cựu Chiến Binh Xuân Giang

Thôn Kiêu, xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100249751

Công ty TNHH một thành viên Tin học và đầu tư xây dựng Quang Anh

thị trấn Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100296631

Công ty cổ phần Tiến Quang

Thôn Nà trì, xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình - Hà Giang

Mã số thuế: 5100300101