Danh sách các công ty tại Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thác Trà Cổ

Tổ 2, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100487146

Công Ty TNHH Dvdl Và Tm Panhou

Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100485565

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà An Trà

Thôn Tân Tiến 2, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480895

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chè Cổ Thụ Việt Nam

Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480743

Công Ty TNHH 1tv Minh Quân

Khu 3, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480729

Công Ty TNHH Bảo Nam 88

Số nhà 129, Tổ 6, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480655

Công Ty TNHH Hân Giang 2

Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480630

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dược Liệu Hà Giang

Thôn Chiến Thắng, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100480567

Công Ty Cổ Phần Su Phì Wellness Retreat

Thôn Hô Sán, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100479360

Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Thôn Chàng Chảy - Xã Pờ Ly Ngài - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100439618

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Ngân

Khu 3, thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100260427

Công an Huyện

Công an Huyện - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100161183

Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Duy Anh

Khu 3, thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100261075

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Huy Hằng

Khu 3 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100261269

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Khôi

Số nhà 37 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100256300

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thắng

Khu 4, thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100264319

Hợp tác xã Chế biến chè Phìn Hồ

Xã Thông Nguyên - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100254790

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vinh Cương

khu 4 - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100266820

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Phúc Hồng

Thôn Quang Tiến - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100377143

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Hải

Thị trấn Vinh Quang - Thị trấn Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Mã số thuế: 5100268049