Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Sông Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Minh

Lô 8-9-10, khu công nghiệp Sông Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Mã số thuế: 1400603050