Danh sách các công ty tại Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Sở khoa học & công nghệ

Đường 7/5 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189846

Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên

Số 34, phố 1, phường Him Lam, TPĐB. - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189589

Chi cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

886/Đường 7/5 - Tổ 11 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190256

Chi cục kiểm lâm

Tổ 8, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190182

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên

Phường Noong Bua - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190376

Sở công thương tỉnh Điện Biên

Phố 7, phường Tân Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189388

Sở tài nguyên và môi trường

Số 315, phố 12, phường Him Lam, TPĐB - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189356

Trường phổ thông trung học thành phố Điện Biên Phủ

Số 863, phố 18, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189324

Bênh viện y học cổ truyền

Phố 26, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189317

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên

Số 890, phố 11, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189275

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên

Số 900 - Đường 7/5 Phố 9 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190545

Sở văn hoá - Thể thao và du lịch

Tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189109

Trường cao đẳng sư phạm

Tổ 30, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189116

Thư viện tỉnh

Số 932, phố 7, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189123

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tổ 12, Phường Thanh Bình, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189081

Sở xây dựng tỉnh Điện Biên

Số 898 - Đường 7/5 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190552

Trung tâm y tế thành phố Điện Biên

Số 254, tổ 11, phường Him Lam, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189035

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Số 48, tổ 28, phường Mường Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189042

Chi Cục Lâm nghiệp

Số 672, tổ 1, phường Tân Thanh, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189067

Chi cục thú y tỉnh Điện Biên

Số 244, đường 7/5, phường Him Lam, - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189074