Danh sách các công ty tại Thị Xã Mường Lay - Điện Biên

Hợp Tác Xã Thủy Sơn

Khu tái định cư Đồi Cao - Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600237810

Hợp Tác Xã Quang Trung

Khu tái định cư Đồi Cao - Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600237828

Chi cục thuế thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600128233-008

Công Ty TNHH Thu Hà Tỉnh Điện Biên

Tổ 11 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239208

Uỷ ban nhân dân Phường Na Lay

Nậm Cản - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190418

Uỷ ban nhân dân xã Lay Nưa

- Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190425

Uỷ ban nhân dân phường Sông Đà

Tổ 11, phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190432

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Gia Phú Tỉnh Điện Biên

Bản ổ - Xã Lay Nưa - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239416

Hợp Tác Xã Hoàng Dũng

Tổ 12 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239487

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Đức Trường

Tổ 4 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600191066

HTX Xây Dựng và Cơ Điện Dậu Phát

Tổ 9 - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600242874

Hợp Tác Xã Sông Đà

Tổ 5 - Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600242867

Kho Bạc Nhà Nước TX Mường Lay

Tổ 2 - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600242916

Công ty TNHH Bình Huyên

Bản Hốc - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600191556

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mường Lay

Tổ 4 - Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600243130

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Lai Châu

Tổ 1 - Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600192165

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dương Hà Tỉnh Điện Biên

Bản Tạo Sen - Xã Lay Nưa - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600244631

Doanh Nghiệp Tư nhân Phương Thanh

Tổ 10 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600184809

Thanh tra thị xã Mường Lay

Tổ 11, phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600200507

Phòng Văn hoá và thông tin

Tổ 11, phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Điện Biên

Mã số thuế: 5600200673