Danh sách các công ty tại Xã Tà Lèng - Thành Phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

Trường tiểu học Hoàng Văn Nô

Bản Tà lèng Xã tà Lèng - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600206322

Trường Mầm non Họa Mi

- Xã Tà Lèng - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600280855