Danh sách các công ty tại Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huệ Sơn

Tổ dân phố Thống Nhất, Thị Trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600332944

Công Ty TNHH Kim Ngọc Điện Biên

Tổ dân phố Đồng Tâm, Thị Trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600332817

Công Ty TNHH Hoàng ánh Tỉnh Điện Biên

Khu Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600238028

Chi cục thuế huyện Tủa Chùa

Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600128233-007

UBND thị trấn Tủa Chùa

Khu Đoàn Kết - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189973

Phòng Công thương huyện Tủa Chùa

Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189966

Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tủa Chùa

Khu Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190009

Thi hành án dân sự

Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189998

trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa

Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190016

.Trường trung tâm gáo dục thường xuyên

Khu Thành Công - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189941

Trường Trung học phổ thông Tủa Chùa

Khu Thắng Lợi - Huyện Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190062

UBND xã Tả Sìn Thàng

Xã Tả Sìn hàng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190111

UBND xã Tả Phình

Xã Tả Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190129

UBND xã Trung Thu

Xã Trung Thu - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190136

UBND xã Sá Nhè

Xã Sá Nhè - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190150

UBND xã Tủa Thàng

Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190168

UBND xã mường Đun

Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190175

UBND xã Lao Xả Phình

Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190224

UBND xã Mường Báng

Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190231

UBND xã Xín Chải

Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Mã số thuế: 5600190217