Danh sách các công ty tại Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Hằng Tỉnh Điện Biên

Bản Nà Hỳ - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600238042

UBND Xã NA Cô SA

Xã Na Co Sa - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239906

UBND Xã Nà BủNG

Xã Nà Bủng - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239889

UBND Xã Nà KHOA

Xã Nà Khoa - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239871

UBND Xã PA TầN

Xã Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239864

UBND Xã Nà Hỳ

Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239825

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trưởng Thành Điện Biên

Bản Nà ín - Xã Chà Nưa - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600192479

Trường Phổ thông dân tộc nội trú

Trung tâm Chà Cang - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600204766

Trường Tiểu học Nậm Pồ

Bản Nâm Tin 2 - Xã Chà Cang - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205128

Trường THCS Chà Cang

Xã Chà Cang - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205103

UBND Xã Chà cang.

Xã Chà cang - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205304

Trường Tiểu học Nà hỳ .Số 1

Nà hỳ .Số 1 - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205262

trường Tiểu học Nà khoa 1

Nà khoa - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205329

Trường Trung học cơ sở Nà hỳ

Xã Nà hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205294

Trường Tiểu học Pa tần Mường nhé.

Pa tần - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205287

Trường Mầm non Nà hỳ

Xã Nà hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205255

Trường Tiểu học Chà cang

Xã Chà cang - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205223

Trường Mầm non Chà cang

Xã Chà cang - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205216

Trường Mầm non Pa Tần

Pa Tần - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600205625

Trường Mần non Nà Bủng

Xã Nà Bủng - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Mã số thuế: 5600206072