Danh sách các công ty tại Huyện Mường Ảng - Điện Biên

Công Ty TNHH Ah Điện Biên

Tổ dân phố 6, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600339435

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Quảng Cáo Sơn Hường

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường Ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600336466

Công Ty TNHH Đức Tân Mường Ảng

Số nhà 691, Tổ dân phố 10, Thị Trấn Mường Ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600334772

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tân Thanh

Tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường Ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600333747

BCĐDA Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm y tế huyện Mường ảng

Khối 7 - TT Mường ảng - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600237899

Chi cục thuế huyện Mường ảng

Thị trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600128233-012

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Lắp Hà Bắc

Tổ dân phố 8 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189726

Chi cục thuế Mường ảng

Thị trấn - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600189645

Doanh nghiệp thương mại tư nhân Minh Tân

Khối 7, thị trấn Mường ảng, - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600184164

Công Ty TNHH Tuấn Tâm Tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 7 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600242722

Công Ty TNHH Đại Quang Tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 7 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600242715

Công Ty TNHH Xăng Dầu Khánh Linh Mường ảng

Khối 7 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600192408

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Thái Hòa Mường ảng

Tổ dân phố 7 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600185778

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Thảo

Tổ dân phố 7 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600113445

Công Ty TNHH Ngọc Hoàn Tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 4 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600246371

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xây dựngTuân Mai

Chợ Xã Búng Lao - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600185009

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải An

Tổ dân phố 6 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600196459

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 7 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600100301-001

Phòng Nội Vụ huyện Mường ảng

Khối 3, thị trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600201155

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Khối 3, thị trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên

Mã số thuế: 5600201148