Danh sách các công ty tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Minh Long Điện Biên

Tổ dân phố 5, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600337847

Công Ty TNHH Thạch An Điện Biên

Bản Mường Luân, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600337773

Chi cục thuế huyện Điện Biên Đông

Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600128233-010

Hợp tác xã Quang Trung

Bản Na Sản A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600238966

Hợp tác xã Thành Long

Tổ 7 - Thị trấn Điện Biên Đông - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239254

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Huy Tỉnh Điện Biên

Tổ 7 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239374

UBND Xã Phình Giàng

Xã Phình Giàng - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239991

UBND Xã Tìa Dình

Xã Tìa Dình - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239984

UBND Xã Háng Lìa

Xã Háng Lìa - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239952

UBND Xã Pú Hồng

Xã Pú Hồng - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600239945

ủy ban nhân dân Xã Nong U

Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600240002

Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông

Thị trấn Điện Biên Đông - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600191281

Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên Đông

Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600191411

Hạt kiểm lâm Huyện Điện Biên Đông

Tổ dân cư số 8 - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600243317

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Hồng Phong

Tổ 6 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600192172

Công Ty TNHH Vinaga Điện Biên

Trung tâm Suối Lư - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600192616

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vàng Nu

Tổ 7 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600249421

Trường tiểu học tà té

Xã Nong U - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600249615

Phòng tài chính kế hoạch huyện điện biên đông

tổ 10, thị trấn điện biên đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600203025

Kho bạc huyện điện biên đông

tổ 8, Thị trấn điện biên đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

Mã số thuế: 5600202977