Danh sách các công ty tại Huyện Tuy Đức - Đắk Nông

Công Ty TNHH MTV Cà Phê Tuy Đức Đắk Nông

Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400446791

Công Ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Hoàng Thiện

Tiều khu 1538, Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400446336

Công Ty TNHH Phúc Địa

Số nhà 139, Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400445910

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trọng Lan

Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400445879

Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Hà Thịnh

Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400444917

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk Ngo - Đắk Nông

Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400444804

Công Ty TNHH Hoàng An Phát Đắk Nông

Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400444191

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Bền Vững Việt Nam

Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400440197

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Huy Phát Đắk Nông

Bon Bu Dăr, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400439120

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đắk Nông

Tiểu khu 1463, Thôn 3, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400436955

Công Ty TNHH Thông Xanh Đắk Nông

Thôn Đắk R Tang, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400435888

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hà Nam Ninh

Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400435158

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Đức Trịnh

Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400435020

Công Ty Cổ Phần Vạn Trúc Tây Nguyên

Thôn 4, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400434891

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Tấn Phát

Thôn 1, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400434450

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thiên Tân

Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400433143

Công Ty TNHH Hoàng Huyền Bmt

Thôn 4, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400429468

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Đoàn Gia Phát

Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400425745

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Vận Tải Đức Hoàng Đắk Nông

Thôn Đắk K'Rung, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400425093

Công Ty TNHH Td.land

Thôn 2, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400425061