Danh sách các công ty tại Xã Hòa Khánh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

Công Ty Cổ Phần Cốm Natural

Thôn 13, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001747878

Công Ty TNHH MTV N.c.a

Số 18, Thôn 11, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001747081

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thượng Nguyên

Thôn 14, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001746578

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cốm Camp

Thôn 13, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001746497

Công Ty TNHH Gỗ Đức Cường Đắk Lắk

Thôn 18, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001744002

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đông Tây Đắk Lắk

Thôn 14, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001740921

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đắk Lắk

Thôn 14, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001739845

Công Ty TNHH Dv-Tm Vương Việt

Thôn 12, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001738344

Công Ty TNHH Xd Và Tm Thượng Nguyên

Thôn 14, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001737083

Công Ty TNHH Đầu Tư Xnk Hoàng Phúc

Số nhà 37, Thôn 20, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001733272

Công Ty TNHH Nông Dược Khánh Minh

Số nhà 46, Thôn 7, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001727864