Danh sách các công ty tại Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Thắng

Ấp Thới Hiệp, Xã Đông Thắng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Mã số thuế: 1801687668

Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Thiện

Số 46 Ấp Thới Hiệp 2, Xã Đông Thắng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Mã số thuế: 1801684032

Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Kim Ngân

ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801209069

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Huỳnh Thị Hà

112, ấp Thới Hiệp II - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1800703846

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Minh Thư

ấp Thới Hiệp - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1800692908

Trường Mầm Non Đông Thắng

ấp Thới Hiệp, Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801071928

Trường Tiểu Học Đông Thắng

ấp Thới Hiệp, Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801072086

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Công Vinh

ấp Thới Hiệp 1, xã Đông Thắng - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801159139

Trần Thị Tám

ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801391205

Lương Thị Bảo Tre

ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801402217

Trần Thị Thu Thủy

ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801410296

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lê Hòa

ấp Thới Hiệp 1 - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801424355

Trạm Y Tế xã Đông Thắng

ấp Thới Hiệp - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801438968

Lê Thị Giang

ấp Thới Hiệp 1, xã Đông Thắng - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801444263

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tam Bảo

Số 020/K, ấp Đông Mỹ - Xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Mã số thuế: 1801461974